SERVEIS

departament tècnic

RANKO 2000 S.L. Construcciones y rehabilitaciones

DEPARTAMENT TÈCNIC

Construccions i Rehabilitacions RANKO, compta amb Enginyers Industrials, Arquitectes i aparelladors en plantilla que faciliten el treball amb els clients.

“Grans professionals al seu servei”

  • Test del Edifici (TEDI)
  • Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)
  • Confecció de projectes i permissos d’obra
  • Tramitació d’ajudes i subvencions oficials
  • El·laboració de certificacions de final d’obra
  • Realització de projectes i direccions d’obres
  • Projectes elèctrics, projectes d’activitats
  • Legalització de locals i pàrquings
  • Contracte de manteniment de baixa tensió
  • Realització de pressupostos sense compromís
rankoDepartament tècnic